تبلیغات
فنگ شویی
  • fengshui
  • fengshui
  • fengshui
  • fengshui

خدایا

آنان که همه چیز دارند

مگر تو را

به سخره می گیرند

آنان را

که هیچ ندارند

مگر تو را...؟هر کودکی با این پیام به

دنیا میاید

که خدا هنوز از انسان نومید نیست

......

خدا به انسان میگوید:

شفایت می دهم

از این رو که آسیبت می رسانم

دوستت دارم

از این رو که مکافاتت می کنم

......

انان که فانوسشان را

بر پشت می برند

سا یه هایشان پیش پایشان می افتد!

.....

ماه روشنی اش را

در سرار اسمان

می پراکند

و لکه های سیاهش را برای خود نگه میدارد

.....

کاریز خوش دارد خیال کند

که رودها

تنها برای این هستند

که به او اب برسانند

....

خدا

نه برای خورشید

و نه برای زمین

بلکه برای گلهایی که برایمان می فرستد

چشم به راه پاسخ است

 "رابینات تاگور"


پیروز باشید
طبقه بندی: فنگ شویی ذهن و روح،

تاریخ : بیست و پنجم آذر 92 | 19:19 | نویسنده : گروه فنگ شویی شایگان | نظرات