تبلیغات
فنگ شویی
  • fengshui
  • fengshui
  • fengshui
  • fengshui

تجمل یعنی پیشرفت در مصرف ، آنچه که همه ما را با تقلید کور کورانه در پایش قربانی می کنند تا اینکه تولید را از ما بگیرند، هم تولید فکری و هم تولید اقتصادی...
حقیقت فنگ شویی چیست؟

واردات برخی  اجناس چینی با نام نماد فنگ شویی

آیا نماد هایی اینچنین با فرهنگ ما ایرانی ها همخوانی دارد؟  متاسفانه این روزها کشور ما بازار خوبی برای لوازم چینی شده و اجناسی تحت عنوان سمبلهای فنگ شویی در فروشگاه ها به فروش می رسد. 

به عنوان مشاور و مدرس فنگ شویی خرید این سمبل ها را پیشنهاد نمی کنم. چرا که این نماد ها برای چینی ها مقدس است و معنا و مفهومی دارد .ما ایرانی هستیم و فرهنگ خودمان را داریم ، ما نمادهای مقدس و بسیار پر انرژی خود را داریم.

فنگ شویی مکاتب بسیاری دارد و یک مترجم یا یک استاد فنگ شویی باید به دنبال بهترین های آن باشد که با فرهنگ ما همخوانی داشته باشد. متاسفانه کتابها و اساتیدی هستند که این نماد ها را معرفی کرده و افراد را به خرید این اجناس ترغیب می کنند. 

****

مفاهیم بنیادی و اصول فنگ شویی بسیار ساده و زیبا است. فنگ شویی به ما یاد می دهد که مشاهده گر خوبی باشیم طوری که با طبیعت پیرامونمان یکی شویم. به ما یاد می دهد که با هماهنگ کردن درون و بیرونمان ، احساس آرامش و هارمونی داشته باشیم و نیز دستوراتی برای پاکسازی ذهنی ، جسمی و شخصی برای سلامت ، شادابی و تعادل می دهد. متبرک و شاد باشید...

گروه فنگ شویی شایگان
طبقه بندی: فنگ شویی چیست؟،
برچسب ها: توصیه های فنگ شویی، نکته های فنگ شویی، عکس های فنگ شویی،

تاریخ : چهاردهم آبان 92 | 15:53 | نویسنده : گروه فنگ شویی شایگان | نظرات