تبلیغات
فنگ شویی
  • fengshui
  • fengshui
  • fengshui
  • fengshui

عناصر و چرخه ها

امروز می خواهیم کمی در مورد عناصر و چرخه ها صحبت کنیم.در فرهنگ چین اعتقاد دارند که جهان و کائنات از پنج عنصر به وجود آمده اند. و میگویند که این پنج عنصر در همه جا وجود دارند و نقش خیلی مهمی در کیفیت انرژی یا همون چی دارن.

عناصر پنجگانه فنگ شویی

این پنج تا عنصر به ترتیب چوب ، آتش ، زمین ، فلز و آب هستند . این پنج تا عنصر قابلیت تبدیل به همدیگر را  دارن،که چرخه هایی از این تبدیل به وجود می آید.

شکل و رنگ عناصر فنگ شویی

چوب از نظر شکل:کشیده و بلنده.به سمت بالاست.مثل درخت،مثل گیاهی که به سمت بالا رشد می کند.آتش شکلش مثلثه.نوک تیزه.تمام چیزهای نوک تیز را عنصر آتش در نظر میگیرند.زمین به شکل مربعه و یا تمام چیزهایی که بر روی زمین یک حالت ایستایی پیدا می کنند.فلز،اشکال دایره ای و بیضی شکل هستند.آب معمولا اشکال انحنا دار و موجی شکل هستند.

از نظر رنگ:چوب سبزه.منظور از چوب گیاه زنده است،به همین دلیل رنگ سبز مورد نظره نه قهوه ای.آتش قرمزه.زمین زرد،کرم، بژ و قهوه ای کمرنگ.فلز: سفید و تمام رنگ های جلادار و متالیک،رنگ های که جلای فلزی دارند مثل نقره ای و طلایی.آب سیاهه،و سرمه ای و آبی پررنگ.عناصر پنج گانه فنگ شویی
عناصر پنج گانه

چرخه های فنگ شویی

چرخه کنترل  : این عناصر به هم تبدیل می شوند.چوب آتش رو می سازد، آتش خاک رو ، خاک فلز رو ،فلز آب رو و آب هم چوب رو می سازد.این چرخه همیشه وجود دارد.این عناصر همدیگر را می سازند و برای اینکه یک انرژی خوبی در محیط داشته باشیم این عناصر باید به صورت متعادلی در محیط حضور داشته باشند.اگه هر کدام از این عناصر کم و زیاد شوند،انرژی ما دیگر شنگ چی نیست و تبدیل به شارچی میشود
    

چرخه مخرب : این عناصر رابطه دیگری هم باهم دارند و آن چرخه مخربه.آب آتشو خاموش می کنه.آتش فلز را ذوب می کند.فلز چوب را از بین می برد.چوب زمین را از بین می برد.و خاک آب را گل آلود می کند.

چرخه تحلیل : چرخه دیگر چرخه تحلیل برنده است.این چرخه عکس چرخه سازنده است.آتش چوب را تحلیل می برد.چوب آب را ضعیف می کند.آب فلز را،فلز خاک را،و خاک آتش را.

چرخه مخرب و تحلیل برنده تفاوت مهمی باهم دارند.چرخه مخرب انرژی مخرب و شاچی تولید می کند.ولی چرخه تحلیل برنده انرژی منفی ایجاد نمی کند.فقط عنصر مورد نظر را کمی ضعیف می کند.و در مواقعی که عنصری بیش از حد وجود دارد،ما از چرخه تحلیل برنده استفاده می کنیم تا بدون ایجاد انرژی مخرب تعادل را در محیط به وجود آوریم.


در شکل زیر شکل و رنگ هر عنصر را مشاهده می کنید. همینطور سه چرخه کنترل ، مخرب و تحلیل برنده به خوبه مشهود هستند.
چرخه کنترل با خطوط سیاه ، چرخه مخرب با خطوط قرمز و چرخه تحلیل برنده با خطوط خط چین مشخص شده اند.
چرخه عناصر پنچ گانه فنگ شویی

منبع : فنگ شویی
طبقه بندی: اصول فنگ شویی،
برچسب ها: عناصر پنجگانه، پنج عنصر فنگ شویی، چرخه های کنترل و مخرب،

تاریخ : هفدهم آذر 92 | 20:09 | نویسنده : گروه فنگ شویی شایگان | نظرات